Ügyvédi tevékenység

 1. magánszemélyek részére
 2. önkormányzatok, hivatalok, intézmények részére
 3. vállalkozók, gazdasági társaságok részére
 4. civil szervezetek részére

1. magánszemélyek részére nyújtott szolgáltatások:

 • szerződések, okiratok készítése (adásvétel, ajándékozás, végrendelet stb.)
 • képviselet polgári jogi (ezen belül családjogi) közigazgatási jogi, munkajogi perekben
 • képviselet közigazgatási ügyekben hatóságok, közigazgatási bíróság előtt
 • képviselet közjegyző előtti hagyatéki eljárásban,
 • képviselet nem peres eljárásban

2. önkormányzatok, hivatalok, intézmények részére nyújtott szolgáltatások:

 • részvétel stratégia tervezésben, szervezetfejlesztésben, közreműködés döntés előkészítésben,
 • előterjesztésekhez jogi állásfoglalás készítése,
 • humánpolitika segítése közjogi, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó jogi szabályok értelmezésével és alkalmazásával
 • szerződések, okiratok készítése
 • képviselet polgári jogi, közigazgatási jogi, munkajogi perekben
 • nonprofit cégek, szociális szövetkezetek, köztulajdonú gazdasági társaságok alapítása és működésének jogi segítése

3. vállalkozók, gazdasági társaságok részére

 • cégalapítás, módosítás, működésre vonatkozó általános tanácsadás
 • szerződések, okiratok készítése,
 • közreműködés pályázatírásban
 • képviselet polgári jogi, közigazgatási jogi, munkajogi perekben
 • képviselet közigazgatási ügyekben hatóságok előtt,

4. civil szervezetek részére

 • közreműködés alapítványok, egyesületek létrehozásában,
 • részvétel stratégia tervezésben, szervezetfejlesztésben, közreműködés döntés előkészítésén,
 • alapszabály, alapító okirat készítése, módosítása, eljárás megszüntetésről szóló döntés végrehajtásában
 • képviselet bíróság, hatóság előtt

  *A felsorolás nem teljeskörű